Essence of the Earth

Transformácia sa začala. Všetci už cítime blížiace sa zmeny a uvedomujeme si opúšťanie starých vzorcov. Otvorenosť a ochota k zmene nás dovedie k vedomému vnímaniu toku energie na našej planéte.

Akryl na plátne.
Rozmery: 50 x 70 cm

Cena: 200 €

Obraz je ošetrený špeciálnym ochranným lakom. Dostanete ho podpísaný s certifikátom autenticity.
Možné dodať autorskú repliku vytlačenú na plátne, ručne dopracovanú tak aby sa podobala čo najviac originálu.

Informujte sa.

Informujte sa

    Pre záujemcov

    Kontakt

    Jana Pouring Art

    Telefón: +421 950 723 429

    E-mail: janapouringart@gmail.com